دو واژه «دفع» و «رفع» در اصطلاح به چه معنا می باشند و هرگاه با هم و مفارق استعمال می شوند چه معنایی را افاده می کنند؟

دو واژه «دفع» و «رفع» از واژگانی هستند که در بیان علمای علم اصول و فقهاء کاربرد فراوانی دارند و هر کدام معنای خاصی را افاده می کنند. واژه «رفع» غالباً برای امری بکار می رود که واقع شده است، لذا رفع به معنای «إزاله موجود» می باشد، اما «رفع» برای امری است که هنوز واقع نشده است و قبل از وقوع آن تدابیری برای جلوگیری از وقوع آن صورت می گیرد، لذا دفع به معنای «المنع قبل الوقوع» می باشد. بنابر توضیحات بیان شده، هرگاه این دو واژه بصورت مجزا استعمال شوند هر کدام معانی خاص خود را القاء می کنند و اگر با هم استعمال شوند، یک معنا را القاء می کنند، لذا به همین جهت ما از قید «غالبا» استفاده کردیم چرا که گاهی این دو به یک معنا بکار می روند.
اگر بخواهیم معادل فارسی برای این دو واژه بیان کنیم، می توانیم بگوییم که «رفع» معادل جلوگیری است و «دفع» معادل پیشگیری است. لذا به همین جهت است که در دعاها برای بلایایی که واقع شده اند، گفته می شود: دعا برای رفع فلان بلا و برای بلایایی که واقع نشده اند گفته می شود: دعا برای دفع فلان بلا.

سوالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *